Der er aldrig gennemført en retssag vedrørende AA's revision af Enron.  

I et retssamfund er man uskyldig indtil det modsatte er bevist.

----------

Der er aldrig fra nogen kompetent myndighed påvist mangler i AA's revision af Enron.

Tværtimod:SEC havde intet at udsætte på AA's revision af Enron.

----------

Ingen af regnskaberne i enheder (SPE's) hvor regnskabssvindlen blev begået, var påtegnet af AA.

De blev revideret af to andre "Big Five"-firmaer. 

De blev aldrig retsforfulgt.

-----------

Der blev rejst en kriminel sigtelse mod AA for dokumentmakulering og AA blev dømt i august 2002.Firmaet måtte lukke. Men USA's Højesteret tilsidesatte den dom med en 9-0 afgørelse i 2005.

Det er yderst sjældent at US Supreme Court så hurtigt og enstemmigt forkaster en dom.

----------------- 

AA blev ofret som syndebuk i Enron skandalen. Ordren til at ofre AA kom direkte fra det Hvide Hus.

En løs påstand ? Nej, dette er bekræftet af en offentlig udtalelse fra en af George Bushs nærmeste, Senator Oxley i 2007.